Helförsäkring

När det gäller bilförsäkringar finns det olika nivåer av skydd att välja mellan, och en helförsäkring erbjuder det mest omfattande skyddet. Här kan du läsa om vad det innebär.
En man kör en vit bil, sedd framifrån, på en landsväg. Flera bilar syns i bakgrunden och det finns hus och grönska längs vägen.)

Se ditt pris på helförsäkring

Vad är en helförsäkring?

Helförsäkringen inkluderar först och främst allt som en halvförsäkring gör. Det innebär bland annat trafikförsäkringsskydd, som ersätter personskador och skador på annans egendom, samt skydd mot brand, stöld, glaslagning, och maskin- och elektronikskador.

Det som skiljer helförsäkring från en halvförsäkring är att den även inkluderar vagnskadeskydd. Detta skydd täcker reparationer av din egna bil om du skulle vara inblandad i en olycka där du är den vållande. Oavsett om det rör sig om en kollision med ett annat fordon eller en singelolycka där du exempelvis kör av vägen, är det helförsäkringen som har skyddet för att för att reparera eller ersätta din bil.

Sammantaget är en helförsäkring den mest heltäckande försäkringen och rekommenderas för dig som vill ha ett maximalt skydd för din bil.

Varför välja Bilig helförsäkring?

För dig som föredrar ett bredare och mer heltäckande skydd så är vår helförsäkring det bästa alternativet. Med Bilig helförsäkring får du samma skydd som en halvförsäkring ger, men dessutom ett skydd för vagnskada. Vagnskadeskyddet täcker kostnaden för reparationer om du råkar orsaka skador på din egen bil, till exempel vid en trafikolycka där du är den som är vållande till händelsen.

Vad täcker vår helförsäkring?

Här är de moment som ingår i vår helförsäkring:

  • Trafik annans egendom – ersätter skador på annans egendom som den försäkrade bilen orsakat.
  • Trafik personskada - ersätter personskador på förare, passagerare och utomstående vid en trafikolycka.
  • Brand – ersätter skada som uppstår på grund av brand, explosion eller blixtnedslag.
  • Glasreparation – ersätter reparation av vindruta, dock inte byte av ruta vilket bidrar till en lägre premie. Om din ruta ändå behöver bytas har vi förmånliga avtal med bilglaskedjor som ger dig rabatt på glasbytet.
  • Maskin och elektronik – ersätter skada som påverkar bilens funktion, till exempel motorhaveri. Gäller så länge din bil är högst 10 år gammal och körts högst 15 000 mil.
  • Rättsskydd – kan ersätta rättsliga kostnader vid till exempel köp och försäljning av bilen.
  • Stöld – ersätter om din bil blir stulen, rånas eller skadas vid stöldförsök. Skyddet inkluderar även tillbehör som vinterdäck.
  • Vägassistans – ersätter bärgning om du får bensinstopp, punktering eller annat driftstopp.
  • Vagnskada – ersätter kostnader för yttre skador på bilen, till exempel skador på karossen vid kollision.

I slutänden beror det på hur stort behov av trygghet du har. Vill du slippa betala hela reparationskostnaden själv vid till exempel en plåtskada på bilen, så är en helförsäkring ett tryggare val än en trafik- eller halvförsäkring.

Hur mycket kostar en helförsäkring?

Priset du betalar beror på många faktorer och baseras bland annat på uppgifter om dig, din bil och hur mycket bilen kommer användas. Anser du att din bils värde är så pass högt att du själv inte kan eller vill ersätta kostnaderna själv, är en helförsäkring det bästa valet. Du betalar en högre försäkringskostnad men minimerar i gengäld den ekonomiska risken om din bil skadas.

Tilläggsförsäkringar

Om du vill bredda ditt försäkringsskydd ytterligare kan du lägga till våra tilläggsförsäkringar:

Hyrbil

Om din bil hamnar på verkstad på grund av en skada som försäkringen ersatt lämnar detta tillägg ersättning för att hyra en bil under reparationstiden. Tillägget lämnar ersättning med 75% av dygns- och kilometerkostnaden.

Fri vägassistans inom Norden

I vår helförsäkring finns redan vägassistans. Med detta tillägg gäller vägassistans helt utan självrisk. Självriskreduceringen gäller i hela Norden.

Nyckelförlust

Om du skulle förlora, skada eller bli av med din bilnyckel täcker detta tillägg kostnaderna för att ersätta den. 

Trafikolycksfall

Detta tillägg ger ersättning för personskador på förare och passagerare i den försäkrade bilen, inklusive kristerapi och akut sjukhusvistelse. Tillägget omfattar också ersättning vid medicinsk invaliditet och vid dödsfall.

Helförsäkring för el- eller laddhybrid

Självklart gäller samma villkor och självrisker i våra bilförsäkringar även om du kör en el- eller laddhybridbil. Det är alltid en bra idé att läsa igenom villkoren för din försäkring så du förstår hur ditt försäkringsskydd ser ut.