Vanliga frågor och svar

Naturligtvis kan det dyka upp funderingar kring våra försäkringar. Därför har vi samlat de vanligaste frågorna och svaren här.  

Om Bilig försäkring

Vad menas med att försäkringen är digital?

Bilig är en digital försäkring eftersom så gott som all kommunikation som rör din försäkring sker med digitala lösningar. Bland annat skickas dina fakturor som e-faktura direkt till din bank. Kontakt med vår kundservice och skadeavdelning görs via chatt. Det gör det enkelt för dig som föredrar att sköta dina försäkringsärenden digitalt.

Vilka tillägg kan jag utöka min försäkring med?

Bilig har fyra tilläggsförsäkringar:

  • Fri vägassistans inom Norden
  • Hyrbil om bilen hamnar på verkstad på grund av ersättningsbar skada
  • Trafikolycksfall som ersätter personskador på förare och passagerare som uppkommer av trafik med den försäkrade bilen
  • Ersättning vid borttappad, skadad eller stulen bilnyckel

För vilka fordon är försäkringen avsedd?

Försäkringen gäller för personbilar och lätta lastbilar som är högst 30 år. Undantaget är vissa ovanligare fabrikat samt lyx- och sportbilar.

Vem ska stå på försäkringen?

Det är den verkliga ägaren av bilen, och den som huvudsakligen kommer använda den, som ska teckna försäkring. Det går även bra om det är din make/maka/sambo som är den huvudsakliga föraren. Vet du däremot om att någon annan än din make/maka/sambo kommer att vara den huvudsaklige föraren, så bör du kontakta oss innan du tecknar en försäkring. Gör du inte det så riskerar du att gå miste om ersättning om olyckan är framme.

Kan man försäkra en direktimporterad personbil hos er?

I våra försäkringar finns det inga specifika begränsningar när det gäller direktimporterade fordon. Vi tar dock ut en dubbel självrisk (upp till 12 000 kr) vid maskin- och elektronikskada.

Vilka är era krav kring bilens skick och användning?

Bilen ska vara utrustad med allt som är fastställt enligt lag. Bilen får inte köras om den är belagd med körförbud och du förväntas följa de riktlinjer som biltillverkaren satt upp kring underhåll och service.

Hur ska bilens utrustning och tillbehör förvaras?

Bildelar som inte är monterade, som vinter- och sommardäck, ska förvaras på en låst plats. Det kan till exempel vara ett garage eller förråd, som bara du och din familj har tillgång till.

Kan jag slippa självrisken för vägassistans?

Med vårt tillägg fri vägassistans inom Norden betalar du inte någon självrisk om du blir stående med bilen och behöver hjälp.

Om jag ställer av bilen, vad händer då?

Ställer du av din bil ändrar vi din försäkring från en halv- eller helförsäkring till en avställningsförsäkring. Det beror på att vi automatiskt får information från Transportstyrelsen när du ställt av bilen. Vill du inte ha kvar avställningsförsäkringen kontaktar du oss.

Får jag låna ut min bil till någon annan?

Ja, bilen får framföras av alla som har någon av körkortsbehörigheterna B, B-utökad eller BE. Grundregeln är att du som tecknar försäkring ska vara bilens verkliga ägare och huvudsakliga brukare. Det fungerar också om den som främst använder bilen är en make/maka/sambo till dig.

Kan man försäkra en bil man inte äger?

Det är möjligt att teckna försäkring på en bil man inte äger. Ofta brukar folk göra det i samband med ett bilköp för att ha försäkring fixad innan ägarbyte görs. Viktigt att tänka på är att försäkringen bara gäller om man är bilens verklige ägare och huvudsaklige brukare.

Kontakt

Har ni ett telefonnummer?

Bilig är en digital försäkring, Behöver du komma i kontakt med vår kundservice eller skadeavdelning görs det genom vår chatt under våra öppettider. Vi har ett telefonnummer som är till för att komma i kontakt med vägassistansjouren, men kan även användas för tidsbokning hos glasverkstad.

Hur kontaktar jag er kundservice?

Vi sköter all kundkontakt via chatt. Har du en fråga om din försäkring, faktura eller ett skadeärende finns våra snabba och kunniga medarbetare tillgängliga alla vardagar klockan 08:00–17:00. Du behöver sällan vänta länge på svar!

Betalning

Vilka betalningsalternativ erbjuder ni?

Du kan betala med e-faktura per helår eller månad. Månadsbetalning är dock bara möjligt om årskostnaden överstiger 800 kr.

Inom vilken tid ska min försäkring betalas?

När du tecknar en ny försäkring, eller ändrar din nuvarande, ska betalning ske senast 21 dagar efter att du fått din faktura från oss. Sista betaldagen kommer inte att vara tidigare än den dag då försäkringen börjar gälla. Förnyar du din försäkring ska du betala senast den dag då din nya försäkringsperiod inleds.

Köra bil utomlands

Hur fungerar det med bärgning utomlands?

Behöver du vägassistans eller bärgning utomlands är principen densamma som hemma i Sverige. Vår assistansjour finns tillgänglig att ringa dygnet runt på 010-810 96 90. Tänk på att vår försäkring gäller med en förhöjd självrisk om försäkringen behöver nyttjas för skada utanför Norden.

Jag ska åka utomlands, gäller min försäkring?

För skador som sker inom Norden gäller försäkringen som vanligt. För skador som inträffar utanför Norden gäller försäkringen men med förhöjd självrisk. Försäkringen gäller inom EES-området (EU, Island, Liechtenstein och Norge), i Schweiz samt i ett antal Medelhavsländer. För att beställa ett grönt kort kontaktar du oss.

Vad är ett grönt kort?

Ett grönt kort är ett bevis på att bilen är försäkrad och att försäkringen är betald. Vissa länder kräver att du har ett grönt kort för din bil vid inresa. Ska du resa till ett land där grönt kort krävs beställer du ett kostnadsfritt av oss. Det utfärdas under förutsättning att du har betalat din försäkring för den aktuella perioden och att resan varar i max 90 dagar.

Vi rekommenderar att du beställer grönt kort via chatten senast två veckor innan avresa.

Köpa eller sälja bil

Jag ska köpa en bil, vad behöver jag tänka på?

Ska du köpa en ny bil behöver du skaffa en egen försäkring för den nya bilen innan du hämtar den. Det beror på att den tidigare ägarens bilförsäkring upphör direkt i samband med ägarbytet, det vill säga från det datum som ni anger till Transportstyrelsen. Från och med då behöver du alltså ha en egen försäkring. Gör du inte detta så kommer du att köra en oförsäkrad bil, vilket innebär att du kommer att få betala en straffavgift till Trafikförsäkringsföreningen (TFF.) Du kan läsa mer om hur ägarbyten går till här.

Upphör min försäkring automatiskt när jag har sålt min bil?

Så fort vi fått information från Transportstyrelsen att du sålt bilen, så upphör din bilförsäkring automatiskt. Har du redan betalt din premie, så kommer hela eller delar av inbetalningen att återbetalas till dig.

Priser

Vad styr hur ni prissätter försäkringen?

Det är flera faktorer som styr premien och de kan delas in i tre kategorier. Uppgifter om bilen, uppgifter om dig som försäkringstagare och dina egna val. Uppgifter om bilen är exempelvis vad det är för årsmodell och bilmodell. Uppgifter om dig som försäkringstagare är till exempel var i landet du bor och din ålder. Dina egna val är till exempel om du väljer en hel- eller halvförsäkring, hur långt du kör och om du lägger till tilläggsförsäkringar.

Jag får inte fram något pris, vad beror det på?

Det kan bland annat bero på att en del teknisk information saknas i Vägtrafikregistret. Säkerställ att du har angivit rätt registreringsnummer. Om du fortfarande inte får fram några prisuppgifter kan du alltid kontakta oss för hjälp.

Ingår trafikpremieskatten i era prisuppgifter?

Trafikpremieskatten är alltid inräknad i de priser vi presenterar.

Mina sidor

Vad kan jag göra på Mina sidor?

På Mina sidor hittar du allt det som är viktigast kring dina försäkringar samlat på ett ställe. Du kan på Mina sidor göra följande:

  • Ladda ner ditt försäkringsbrev och villkor
  • Se uppgifter om dina betalningar
  • Du kan även se din aktuella faktura
  • Ha koll på vilken förnyelsedag som gäller för din försäkring
  • Uppdatera dina kontaktuppgifter och eventuellt konto om du väntar en återbetalning.

Hur loggar jag in på Mina sidor?

För att komma åt Mina sidor behöver du logga in med ett Mobilt BankID. Har du inte ett sådant ännu så skaffar du det via din internetbank. När du har ditt BankID klart, så kan du logga in på två sätt, antingen genom att klicka på ikonen i högra övre hörnet på hemsidan, eller genom att klicka här.

Skador

Vad ersätts genom tillägget nyckelförlust?

Tillägget nyckelförlust ger dig ersättning för skadad, stulen eller förlorad bilnyckel och/eller bilnyckelkort.

Vad ersätts genom tillägget hyrbil?

Försäkringen ersätter 75 % av dygns och kilometerkostnaden upp till 65 dagar. Hyrbilstillägget gäller vid ersättningsbar skada. Hyrbilen ska vara likvärdig den skadade bilen. Ersättningen gäller under den period som din bil repareras på verkstad. Avstår du från att använda hyrbil, lämnas en kontantersättning på 200 kr per dygn så länge din bil repareras på verkstad.

Vad ersätts genom tillägget fri vägassistans inom Norden?

Genom tilläggsförsäkringen fri vägassistans inom Norden betalar du ingen självrisk för vägassistans som sker inom Norden (Sverige, Danmark, Finland, Island, Norge samt Åland, Färöarna och Grönland) 

Vilken verkstad ska jag lämna in bilen till för reparation?

Vi vill att du väljer den verkstad du har förtroende för, men ibland förekommer det dock att vi har avtal med annan verkstad i din närhet och då ber dig att vända dig dit istället.

Vad är trafikolycksfall?

Det är ett utökat skydd för dig (förare och passagerare) om du i samband med olycka drabbas av en personskada. Se dina villkor för detaljerad information. Med tillägget lämnas ersättning för personskador på förare och passagerare som uppkommer i följd av trafik med den försäkrade bilen. Tillägget lämnar även ersättning vid akut sjukhusvistelse och kristerapi. Vid dödsfall lämnas ersättning till förarens och/eller passagerarens dödsbo.

Vad ska jag göra om jag har varit med om en bilolycka?

Oavsett om det är du eller motpartens fel att olyckan inträffade, ska du göra en anmälan till oss här på hemsidan. Finns det en motpart driver vi skadeärendet med motpartens försäkringsbolag.

Om min ruta gått sönder vid kollision, ersätter ni inte byte av ruta då?

Om du är helförsäkrad ersätter vi din glasruta om den gått sönder pga. olycka genom vagnskadeförsäkringen, däremot ersätter vi inte glasbyte om den spruckit till följd av ett stenskott, eller värmeförändringar, eller att du fått ett stenskott som gör att rutan måste bytas. Därför är det viktigt att du som kund lagar rutan så fort som möjligt efter att du fått ett stenskott. Då du minimerar risken för att rutan måste bytas om skadan förvärras.